Αναζήτηση


Σύμφωνα με τον νέο νόμο 3790/2009 που έχει ψηφιστεί, επιβάλλεται ειδικός φόρος και έκτακτη εισφορά υπέρ του Δημοσίου  επιβαρύνοντας  όλα τα ιδιωτικά και επαγγελματικά πλοία αναψυχής τα οποία βρίσκονται στην ελληνική επικράτεια για συνολικό χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των σαράντα ( 40 ) ημερών είτε έχουν ελληνικό είτε έχουν αλλοδαπό νηολόγιο.
Υπολογίζονται βάσει του ολικού μήκους του πλοίου στρογγυλοποιούμενο στην πλησιέστερη ακέραιη μονάδα. Επιβάλλονται σε μηχανοκίνητα σκάφη πλέον των 10 μέτρων και  σε ιστιοφόρα σκάφη πλέον των 15 μέτρων και υπολογίζονται ως εξής:
ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΑ ΣΚΑΦΗ
Α) Για τα πρώτα 13 μέτρα 300 ευρώ / μέτρο
Β) Για τα επόμενα 4 μέτρα (δηλαδή από 14-17 μέτρα) 550 ευρώ / μέτρο
Γ) Για τα επόμενα 4 μέτρα (δηλαδή από 18-21 μέτρα) 800 ευρώ / μέτρο
Δ) Για τα επόμενα 4 μέτρα (δηλαδή από 22-25 μέτρα) 1.050 ευρώ / μέτρο
Ε) Για τα μέτρα από το 26ο και πάνω 1.300 ευρώ / μέτρο.
ΓΙΑ ΤΑ ΙΣΤΙΟΦΟΡΑ ΣΚΑΦΗ
Α) Για τα πρώτα 20 μέτρα 200 ευρώ / μέτρο
Β) Για τα επόμενα 5 μέτρα (δηλαδή από 21-25 μέτρα) 400 ευρώ / μέτρο
Γ) Για τα μέτρα από το 26ο και πάνω 600 ευρώ / μέτρο.
Για τα μηχανοκίνητα κάτω των 10 μέτρων και για τα ιστιοφόρα κάτω των 15 μέτρων καταβάλλεται ειδικό τέλος καταγραφής ύψους 1 ευρώ.
Ο ειδικός φόρος και η έκτακτη εισφορά καταβάλλονται σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. συμπληρώνοντας ειδική δήλώση. Οσον αφορά στην έκτακτη εισφορά η τελευταία ημερομηνία για την καταβολή της έχει οριστεί η 15η  Νοεμβρίου. Για τον ειδικό φόρο ενώ δεν έχει οριστεί ακόμα η προθεσμία υποβολής της δήλωσης και καταβολής του φόρου και αναμένεται υπουργική απόφαση που θα την ορίσει.
Σε περίπτωση εκπρόθεσμης δήλωσης επιβάλλεται πρόσθετος φόρος 10 % επί του οφειλόμενου ειδικού φόρου ή της έκτακτης εισφοράς για κάθε μήνα καθυστέρησης και σε περίπτωση ψευδούς ή ανακριβούς δήλωσης επιβάλεται πρόσθετος φόρος 15% επί του ποσού του ειδικού φορου και 5% επί του ποσού της έκτακτης εισφοράς.
Σε περίπτωση που δεν καταβληθεί ο ειδικός φόρος και η έκτακτη εισφορά δεν επιτρέπεται η διενέργεια πλού και δεν χορηγείται άδεια απόπλου μέχρι να προσκομισθεί  το αποδεικτικό καταβολής.

Όπως είχε ανακοινωθεί από τους πρώην  Υπουργούς Οικονομίας και Εμπορικής Ναυτιλίας θα προβλεφθούν οι όροι υπαγωγής και η διαδικασία επιστροφής του 50% του ειδικού φόρου καθώς και του 100% της ειδικής εισφοράς κατόπιν ειδικόυ ελέγχου των δικαιολογητικών.

« πίσω